Chtěli byste získat originál slavné české mince pražský groš ze 14. století?

Zasoutěžte si o jeden ze tří exemplářů pražského groše zařazených do soutěže.

Zdroj: AUREA Numismatika a.s.Zdroj: AUREA Numismatika a.s.

Starou minci je možné koupit jako neobvyklý vánoční dárek, který překvapí a potěší. Někdy je naopak možné staré mince zkusit prodat, aby bylo dost financí na jiné dárky. Občas lidé najdou tak zajímavé kusy, že výnos prodeje přinese veliké překvapení. Velký šok jsme například způsobili majiteli stříbrného ruského rublu z 18. století, za který obdržel pět miliónů korun. 

Pražské groše začal razit roku 1300 král Václav II. Využil nově objevených stříbrných ložisek na území dnešní Kutné Hory. Reformu českého mincovnictví svěřil Vlachům (Italům). Král se nechtěl zatěžovat náklady na těžbu, a tak mu připadla 1/8 nově vytěženého stříbra. Zbylých 7/8 měly pokrýt náklady a zisk ostatních zúčastněných.

Pražský groš se díky své ohromné kvalitě zanedlouho stal mincí váženou a přijímanou nejen v českém království, ale i po celé Evropě. Snižování obsahu stříbra můžeme sledovat už po nástupu Lucemburků na český trůn. Jan Lucemburský snižoval podíl stříbra zejména v drobnějším oběživu tzv. penízů, ale nevyhnul se mu ani pražský groš. Král však postupoval vypočítavě: mince, se kterými splácel svoje zahraniční závazky, nechal razit kvalitnější než ty, které pouštěl do domácího oběhu. Po husitských válkách se ražba pražských grošů do Vlašského dvora v Kutné Hoře vrátila až roku 1469 za vlády Jiřího z Poděbrad. Po jeho smrti a nástupu rodu Jagellonců na trůn zažívají pražský groš i Kutná Hora významné oživení. Díky technologickému pokroku bylo možné vytěžit více stříbra, což mělo blahodárný vliv na návrat pražského groše jako hlavní české mince.

Když byla objevena stříbrná naleziště u Jáchymova, začaly se razit kvalitní tolary, které byly silnou konkurencí pražskému groši. Následně se české země staly součástí Habsburské monarchie a s tím i snaha zavést jednotný měnový systém pro celou říši. Roku 1547 tedy ražba pražských grošů končí. Groš sice nevydržel navždy, jak měl v plánu Václav II., ale i tak patří mezi jednu z nejdůležitějších kapitol českého mincovnictví.

Největší aukční česká numismatická firma AUREA Numismatika Praha pořádá 7. prosince  2019 svou již 94. sálovou aukci a v následném týdnu 22. internetovou aukci. Zde je možné vydražit nejen řadu krásných pražských grošů, ale i nepřeberné množství mincí od antiky až po novověk. Největší pozornost našich sběratelů bude přitahovat nabídka zlatých svatováclavských dukátů. Hranici miliónu korun pravděpodobně překoná desetidukát z roku 1930 (raženo pouze 394 kusů). Ze starých českých zlatých mincí zaujme především velmi pěkně zachovalý císařský dukát Karla IV. ražený po roce 1356.

Zdroj: AUREA Numismatika a.s.Zdroj: AUREA Numismatika a.s.

AUREA Numismatika má také v průběhu celého roku velkou nabídku mincí, medailí, bankovek, řádů a vyznamenání ve svém internetovém obchodě.