Co vlastně podle církve znamenají 4 adventní týdny? 4 neděle mají připomenout 40 let putování izraelitů. Pro nás ale většinou znamenají poslední možnost, kdy nakoupit vánoční dárky, představují pro nás čas na pečení či volné dny věnujeme předvánočnímu úklidu. Nakonec zasedneme ulítaní ke štědrovečerní večeři a jsme rádi, že máme na rok pokoj. Je to ale správně?

Jak to bývalo kdysi?

České Vánoce měly být klidné a bývaly ve znamení setkávání s rodinou a přáteli. A většinou u svátečně prostřeného stolu. Smyslem Vánoc byla vzájemná úcta, láska a přátelství. Ta se projevovala v čase stráveném společně, a to hlavně při jídle a také při vánoční zábavě.

Tradice č. 1: Štědrovečerní stůl

Hospodyně od rána připravovala hostinu…vařila hrách, čočku, bramborovou a rybí polévku, pekla kubu. Celá rodina se většinou postila, aby viděla zlaté prasátko. Hospodyně se starala o kuchyni a také bavila děti, protože hospodář musel připravit a ozdobit vánoční stromeček. Celodenní půst ukončuje první večerní hvězda. Právě proto děti často vybíhaly ven, aby se podívaly, zda hvězdička už nesvítí. S první hvězdou se zapalovala svíčka a usedalo se ke stolu. Jakmile se rodina usadila, nesměl se nikdo od stolu zvednout. Rodina totiž věřila, že příští rok by se již nesešla celá.

Jak vypadalo prostírání:

Pecen chleba: vždy se pokládal na jeden roh, aby měla rodina i další rok co do úst.
Peníze: v dalším rohu neměly chybět peníze, aby slíbily rodině blahobyt.
Miska s jídlem: třetí roh byl určen pro misku s jídlem pro dobytek a slepice (někdy tuto misku pokládali na zem pod stůl).
Řetěz: samotný stůl obepínal řetěz, který chránil rodinu před zloději, ale také zaručoval její soudržnost a to, že se rodina znovu sejde.
Sudý počet lidí: u vánočního stolu by vždy měl být sudý počet lidí, je-li počet stolujících lichý, měla by hospodyně prostřít ještě jeden talíř…podle pověr totiž kolem domů prochází smrt a nahlíží do oken, vidí-li lichý počet, tam se příští rok pro někoho vrátí.
Vzpomínání: před samotnou večeří také nechybělo pomodlení a vzpomínání jednotlivých členů rodiny, co dobrého a špatného je v uplynulém roce potkalo.
Hrách: položený na talíři spojoval symbolicky stolovníky v dobrém i zlém.
Vánočka a cukroví: tyto sladké pochoutky nechyběly na žádném stole (jiné tradice mohly být podle krajů rozdílné)…ty většinou hospodyně přinesla na stůl hned po jídle, k tomu se pila káva, čaj, víno či pálenka nebo pivo.
Šupiny: tam, kde se večeřel kapr, hospodyně schovávala šupiny…ty ukrývala pod talíře členů rodiny a měly přinést peníze.

Tradice č. 2: Věštění

Kouzlení a věštění budoucnosti bylo vždy součástí starých českých Vánoc. Lidé se báli, ale zároveň toužili poodkrýt roušku tajemné budoucnosti. Nemusíte věštbám věřit, ale tradiční věštění spojuje rodinu a vznikají tak někdy až komické situace. Mezi nejznámější tradice patří rozkrajování jablíček, objeví-li se hvězdička, znamená to štěstí, kříž naopak znamená smrt nebo nemoc. Nebylo-li jablíčko, věštili lidé z vnitřku vlašského ořechu. K dalšímu vánočnímu kouzlení patří pouštění skořápek po vodě nebo také házení pantoflem. Svobodná dívka se postavila zády ke dveřím, do pravé ruky vzala obuv a hodila za sebe. Špička u dveří znamenala svatbu a odchod, špička do místnosti znamenala ještě jeden rok „doma". Kromě mnoha dalších věšteb za pomocí jablíček, hrušek či klepání na kurník nesmíme zapomenout na lití olova. Získaný odlitek tak ukázal to, co vás v budoucnosti čeká.

Tradice č. 3: Vánoční koledy a stromek

O správných Vánocích nesmí chybět ozdobený jehličnatý stromek. Dříve se stromek zdobil jablíčky nebo sušeným ovocem, dnes se dává přednost vánočním ozdobám a řetězům. K tomu také patří koledy. Celá rodina se sešla právě u vánočního stromečku a společně si zazpívali hned několik známých vánočních koled. Zkuste to taky a uvidíte, jakou najednou získají Vánoce atmosféru. Dříve se pod stromečkem objevoval třeba betlém, dnes tam děti hledají hlavně dárečky od Ježíška.