„Koncert pro krále je spojen s krátkým úvodním slyšením. Ke králi přichází jeho žena Eliška, aby mu ukázala jejich syna Václava a usedla po jeho boku. Společně pak všichni naslouchají hudbě," naznačila koordinátorka kulturních akcí na hradě Magdalena Střesková.

Slyšení a koncertu se účastní celý královský dvůr včetně největších osobností té doby. Všechny historické postavy, které se audience účastní, zůstávají po celou dobu v sále společně s diváky.

Dění v původní královské audienční síni, která byla právě k těmto účelům vystavěna již ve 13. století, určitě stojí za to i z mnoha dalších důvodů, které nastínila Magdalena Střesková.

„Soubor Ludus Musicus pod uměleckým vedením Františka Běhounka interpretuje s neobyčejným nasazením středověkou a raně novověkou hudbu. Nepřehlédnutelné je sugestivní průvodní slovo adresované králi Janovi," doplnila Magdalena Střesková.

Součástí vystoupení, které začne v 16 hodin, je i malý adventní betlém s tématy Zvěstování B. P M. a Navštívení Alžběty. „Toto scénické provedení dobové hudby je vskutku exkluzivní a nebývá často k vidění," zdůraznila Střesková.

Vstupenky v pokladně hradu, nebo v on-line předprodeji na webových stránkách hradu - ZDE.