„Přišla jsem právě za nimi, protože si vždycky ráda domů na Vánoce koupím něco originálního, do čeho dal nějaký konkrétní člověk svůj um," doplnila.

Velký ohlas měla také všechna hudební vystoupení. Ať už dětí z křivoklátské či roztocké mateřinky, nebo folklórního souboru Borůvky z Rakovníka, žáků hudební školy Dáši Pavlíčkové či Křivoklátských hudců.

Učitelka Mateřské školy Křivoklát Jana Rajská například vysvětlila: „Dramaturgie vystoupení vychází z našeho vzdělávacího celoročního programu. Je motivován mašinkou."