Sváteční slovo pronesla farářka Českobratrské církve evangelické v Čáslavi, Drahomíra Dušková Havlíčková. Přítomni byli předseda spolku Petr Charvát, místopředseda Filip Velímský a jednatelka spolku Drahomíra Nováková. Při vystoupení komorního pěveckého souboru Freetet z Kutné Hory zazněla vedle českých koled také duchovní hudba a spirituály.

Vokální seskupení Freetet v poslední době velice často vystupuje na různých komorních akcích a jeho vystoupení je pro posluchače vždy nezapomenutelným hudebním a duchovním zážitkem. Základy souboru byly položeny v létě roku 2011.

Od září 2014 působí v tomto složení: Monika Trdličková, Lenka Choutková, Jaroslava Brunclíková, Eva Smetáčková, Kristýna Drahotová, Vlasta Vejlupková, Jaroslav Choutka, Jan Drahota a nejvýraznější a nejviditelnější osobností je zpěvačka Malvína Krepsová. Všichni hudebníci Freetetu jsou zároveň členy kutnohorského Učitelského smíšeného pěveckého sboru Tyl.

Zdroj: Youtube

Účinkujícím, organizátorům a všem, kteří se zasloužili o úspěšný průběh adventního koncertu patří poděkování. Především členové Muzejního a vlastivědného spolku Včely Čáslavské akcí symbolicky zakončili úspěšný rok. Mají být totiž na co pyšní. Kromě pravidelných měsíčních přednášek se zúčastnili vlastivědného výletu na kolínskou vodárenskou věž a prohlídky kubistické Bauerovy vily v Libodřicích.

Spolek dále zorganizoval Mezinárodní den archeologie a také povrchový sběr archeologických fragmentů na Hrádku. Největší akcí byla brigáda a následné slavnostní otevření revitalizované venkovní expozice na archeolokalitě Hrádek.

Součástí byla instalace informačních interaktivních tabulí, na kterých se mohou děti, ale i dospělí formou hry seznámit s historickými fakty lokality. Spolek propaguje své přednášky v čáslavských školách, vydal sborník Zprávy Včely Čáslavské a v neposlední řadě založil webové stránky.

Další aktivitou spolku je oprava kostelíku sv. Bonifáce v Lochách z drobných darů adventního koncertu. Dárci tak v minulých letech přispěli např. na opravu střechy a stropu, který už hrozil spadnutím. Také výtěžek z letošního koncertu bude věnován na opravu kostelíku. V nejbližší době zajistí instalaci informační tabule.

Vladimír Havlíček