Státní zámek Krásný Dvůr na Podbořansku připravil na dnešek, sobotu 26. listopadu, adventní koncert. Vystoupí desetičlenný vokálně-instrumentální soubor historických nástrojů Karmína.

Ve slavnostních gotických oblecích zahrají na historické nástroje - na loutny, šalmaje, flétny, housle a další dobové nástroje. Zpěváci souboru zazpívají písně z období gotiky, baroka a renesance a také dobové koledy.

Hudebníci souboru Karmína z Prahy jsou členové českých předních filharmonií a symfonických orchestrů, pojí je obdiv pro českou i světovou dobovou hudbu a písně. V rámci vystoupení v Krásném Dvoře trochou též povypráví o těchto obdobích i o používaných dobových hudebních nástrojích.

Koncert začíná ve velkém sále zámku ve 13 hodin.

(jič)