Skauti předají světlo faráři Jánu Halamovi, místostarostovi Michaelu Kašparovi a zapálí svíčku či lucernu každému příchozímu. Po předání světla se lidé mohou těšit nejen na koledy, ale také na mši svatou.

Pro Betlémské světlo si do Kolína již pošesté přijedou hasiči z Mančic. Vydají se pro něj s kolegy z Lensedel. Na kolínském nádraží světlo převezmou deset minut po deváté hodině. V 10 hodin ho pak předají ve Štítarech v hasičské zbrojnici, o 15 minut později v Radovesnicích u hasičárny.

Krátce potom hasiči světlo předají v Lošanech u zastávky a následně v Krychnově u kapličky. V 11 hodin světlo dovezou do Libodřic k obecnímu úřadu. Následovat bude zastávka v Horních Chvatlinách u zvoničky a v Dolních Chvatlinách v kostele sv. Petra a Pavla. Od 13 hodin pak budou hasiči světlo roznášet po domech v Mančicích.

Betlémské světlo si budou moci v sobotu 17. prosince v poledne vyzvednout u starosty také občané Štíhlic. Když to nestihnou, nemusí zoufat. Mají možnost přijít ve středu 21. prosince od 18 do 20 hodin na obecní úřad nebo si světlo odnést až v pátek z vánočního zpívání.

Projekce vzpomínek

V Plaňanech je předávání Betlémského světla tradičně spojené s krátkou projekcí vzpomínek. Skauti a další zájemci se sejdou v sobotu 17. prosince v 18 hodin na plaňanském náměstí u sochy sv. Jana Nepomuckého. Večer příchozím zpříjemní čaj, svařené víno nebo punč. Pro nejmenší je připravená pohádka. Poté se na domě jako vždy objeví fotografie Plaňan, místních skautů i dobrovolných hasičů z historie i současnosti.

Světlo dorazí také do Velkého Oseka, kde si ho lidé mohou převzít v neděli 18. prosince od 14 do 18 hodin u sokolovny. Ve středu 21. prosince si Starokolínští mohou světlo odnést z kostela sv. Ondřeje, kde pořádá základní škola vánoční zpívání.

Den před Štědrým dnem si na náměstí k vánočnímu stromečku pro Betlémské světlo mohou dojít lidé v Kouřimi. Ve stejný den bude k dispozici také v Doubravčicích, a to u kapličky sv. Jiří od 16.30 do 17.30 hodin.

Na několika místech si lidé do svých domovů Betlémské světlo mohou odnést na Štědrý den. V rámci štědrovečerního koledování si světlo mohou vyzvednout ti, kteří žijí v Ratenicích. K dispozici bude v kostele sv. Jakuba Většího od 16 do 17 hodin.

V Kostelci nad Černými lesy lze pro Betlémské světlo dojít do zasedací místnosti obecního úřadu od 14 do 15.30 hodin. Jevanští si ho mohou u zvoničky vyzvednout od 14 do 15 hodin a obyvatelé Sibřiny ve 14 hodin u kapličky. V Olešce bude k dispozici v kostele od 14.30 hodin.