Tradiční předvánoční akce Česko zpívá koledy se uskuteční ve středu 14. prosince v 18 hodin, zazní při ní opět na mnoha místech České republiky v jeden okamžik ty neslavnější vánoční písně.

Chcete-li do projektu zapojit i svou obec, město, školu či instituci, můžete tak učinit skrze přihlašovací formulář na www.ceskozpivakoledy.cz, nebo se můžete obrátit přímo na redakci Příbramského deníku na telefonním čísle 318 624 275.

Loni se zpívalo ve Vacíkově (za doprovodu členů pěveckého sboru Oliveta), v Chotilsku a v Obecnici, v Novém Kníně, v Hřiměždicích a jako od samotného začátku také v Příbrami na náměstí 17. listopadu, kam i v dešti přišlo s tištěnými texty koled asi padesát lidí.

Na výzvu Příbramského deníku se tehdy sešlo také na padesát občanů Chotilska v Drtinově galerii ke společnému zpěvu koled. „Potěšila nečekaně vysoká účast, zpěv bez „ulejvání" a zejména radostné zapojení dětí," zhodnotil akci jeden z účastníků Jiří Filgas.

Letos se k akci zatím připojil Vacíkov a Obecnice. Neváhejte a přidejte hvězdičky na mapu, ať jich nad Příbramskem svítí co nejvíc.