Ten děti pozval do čertovské školy, aby se společně nejen zasmáli netradičnímu vyučování i si zazpívali a zatančili.

Každé dítě při příchodu do sálu obdrželo z rukou čertic, anděla a Mikuláše balíček dobrot a čokoládový adventní kalendář.