Děti si společně se sbormistryní Lindou Matouškovou přichystaly pásmo nejkrásnějších koled z Moravy a Slezska. Nádhernou atmosféru Vánoc usmocňovala nejen výzdoba kaple, ale také oblečení dětí. To připomínalo dřívější časy, kdy zpívání koled a návštěvy kaple či kostela nebyly ničím neobvyklým.