„Je pozván košíkář, drátenice, umělecký řezbář, v kovárně najdete u rozpálené výhně kováře. Uvidíte výrobu ze slaného těsta, svíček z včelích pláství, děti si můžou ozdobit perníček nebo vyrobit šperk z korálků," popsala průvodkyně Hana Knappová.

„Mami, my tu s tátou čekáme, až nám kovář ukuje podkovu," volá na mámu malý kluk. Jak to bude dlouho trvat?" ptá se maminka, ale odpovědi se nedočká. Její chlapci sledují zaujatě kováře bušícího do kovadliny. Ještě že je tu tolik dalších hezkých věcí ke koukání a dobrot na ochutnání…