Další program se už odehraje na Husově náměstí, můžete se těšit na středočeské koledníky, sbor Bonbon a Kamila Střihavku. V 17 hodin se rozsvítí vánoční strom.

V sousedním Králově Dvoře se o vítání adventu starají tradičně děti z počapelské základní školy. „Připravujeme betlémský příběh plný koled. Máme i speciální oblečení. Je to sranda. Před lety tady hrál brácha a moc jsem mu záviděl. Teď budu mezi koledníky já," těší se malý školák na sobotní vystoupení u králodvorského zámku.

Kam na zahájení adventu na BerounskuBezdědice - koncert
v kostele Nanebevzetí Panny Marie začíná v neděli 
27. listopadu od 16 hodin.

Hořovice - Vánoce 
v Hořovicích se konají 
v neděli 27. listopadu na Palackého náměstí, rozsvícení stromu je naplánované na 17. hodinu, akci provází tvořivé dílny 
v budově městského úřadu – od 8 do 16 hodin.

Lochovice - adventní setkání se uskuteční 
v neděli 27. listopadu od 
16 hodin na místním statku, v závěru rozsvícení vánočního stromu.

Lhotka u Lochovic - kulturní program před hasičskou zbrojnicí spojený s rozsvícením vánočního stromu začíná v sobotu 
26. listopadu od 17 hodin.

Žebrák - slavnostní rozsvícení vánočního stromu, které se koná na náměstí, se uskuteční v sobotu 26. listopadu, doprovodný program zde začíná v 16 hodin

Osov - adventní koncert 
v kostele Narození sv. Jana Křtitele se koná v sobotu 
26. listopadu od 16 hodin

Beroun - v centru Berouna můžete slavit 1. adventní neděli už od 16 hodin. Hlavní koncert Kamila Střihavky začne po 17. hodině 
po rozsvícení stromu.

Králův Dvůr - betlémský příběh v podání žáků ZŠ Počaply se uskuteční 
v sobotu v 17 hodin. Akce se koná na místním zámku.

Karlštejn - bohatý program, muzikantský, taneční i divadelní, je připraven na počest císařovny Elišky v Karlštejně. Slavná choť Otce vlasti Karla IV. do podhradí v čele své družiny dorazí v neděli. Akce se koná od 12 hodin do večera. Těšit se můžete například na kapelu Třehusk, šermířskou skupinu Alotrium a další.