Výtěžek z prodaných výrobků jednotlivé třídy použijí na vánoční besídky a další aktivity.