V nepříjemném chladu kostela při něm zněly klasické skladby světových mistrů, ale především písně a koledy české a také ty z Lašska nebo moravsko - slovenského pomezí. Na housle zahrála Markéta Janoušková, kterou doprovodila Cimbálová muzika Jiřího Janouška.