Stejně tak nechyběla ani živá zvířata, něco dobrého k jídlu i pití, lidé si navíc mohli odnést do svých domovů betlémské světélko.