Pořadatelé by tuto cestou rádi poděkovali všem, kdož se na akci podíleli, účastníkům a sponzorům. Těmi jsou konkrétně: Obecní úřad Kounov, Medevac.cz, Petr Vlček, Jan Kolář a Věra Lapková.