Výtěžek z jarmarku si jednotlivé třídy použijí na částečnou úhradu nákladů při výletech a exkurzích.