Zhruba třináctimetrový smrk pichlavý se po hodinovém kulturním programu skutečně za potlesku všech přítomných rozzářil do černočerné tmy náměstí.

Ale ještě zpět k programu, kterým provázela známá televizní moderátorka a rakovnická rodačka Marcela Škábová. Ta prostřednictvím Rakovnického deníku všem jeho čtenářům popřála: „Přeji všem, kdo žijí v Rakovníku a po celém okrese, zdraví, štěstí, a aby se dokázali vrátit zpět do dětských let a znovu zažívat tu radost. Udělejte si na sebe navzájem čas. To proto, aby Vánoce byly o společném prožívání radosti. Krásné Vánoce vám všem, přátelé."

Tahákem večera byla nejen legendární rakovnická kapela Hradní Duo, ale i dětské pěvecké soubory z rakovnických Mateřských škol Klicperova, V Lukách a ze Druhé základní školy Rakovník. Učitelka Miluše Seidlová ze Druhé základní školy v Rakovníku konkretizovala: „Připravili jsme si s děvčaty, které jsou žákyněmi naší školy, pět písní. Vesměs jsou všechny s vánoční nebo zimní tematikou."

Stejné to pochopitelně bylo i u všech ostatních vystupujících. Výsledkem pak byla všeobecná sváteční atmosféra. Vzduch voněl cukrovou vatou a svařeným vínem. K nebi občas vzlétl balónek, který vyklouzl nepozornému děcku z ručičky. Těsně před vyvrcholením podvečera vystoupil na pódium starosta města Rakovníka Pavel Jenšovský, který Rakovničanům popřál krásné vánoční svátky.