Už od půl desáté se začali scházet první senioři, kteří si našli čas na společné strávení předvánočního času. Kromě kulturního vystoupení a společného posezení mohli aktivnější senioři využít ukázku cvičení, které probíhalo v nedaleké tělocvičně. Mohli se dozvědět vše o činnosti organizací, které na bývalé základní škole sídlí, a zapojit se do jejich činností.

„Organizace si připravily vánoční zpívání, společné tance i ukázku svých aktivit. Jsem ráda, že se zapojily a přispěly svým úsilím ke zdárnému průběhu celé akce," uvedla Alena Ženíšková, místostarostka města Příbrami, která se přišla na vánoční posezení také podívat.

Součástí bohatého programu bylo také předání Karty seniora číslo 1000, kterou obdržela paní Stanislava Dembická. „Je to pro mě překvapení, mám obrovskou radost a děkuji," neskrývala své nadšení čilá seniorka, která byla příjemně zaskočena nejen květinou, ale i dárkovým košem, který jí předala místostarostka Alena Ženíšková.

Součástí bohatého programu bylo také předání Karty seniora č. 1000, kterou obdržela paní Stanislava Dembická. Zdroj: MěÚ Příbram

Ke gratulacím se přidali také vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Robert Dikan a ředitel Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbrami Jan Konvalinka. „Věřím, že podobných společných akcí, kde se budeme potkávat, bude i v příštím roce hodně. Začínáme už 14. ledna na Plese pro seniory," pozvala všechny přítomné místostarostka Ženíšková.

Registrace do programu Karty seniora je zdarma a je možné provést ji pouze osobně vždy v pondělí v příbramském Senior Pointu v Žežické ulici 193, 261 01 Příbram VII. Otevřeno je v pondělí od 12 do 15 hodin, ve středu od 10 do 13 hodin a ve čtvrtek od 11 do 14 hodin. Kontakt - telefon: 778 779 898, e-mail: pribram@seniorpointy.cz.

Pavlína Svobodová