Kde a kdy rozsvítí vánoční stromy

Pondělí 28. 11.
Načeratice – 17.00
Oblekovice 18.00

Úterý 29. 11.
Kasárna – 17.00 
Hradiště – 18.00

Středa 30. 11. 
SVČ Znojmo – 16.00
Přímětice (ves) – 17.00
Přímětice (sídliště) – 18.00

Čtvrtek 01. 12.
Konice – 17.00
Mramotice – 18.00

Sobota 03. 12.
Popice – 17.00
Derflice – 18.00