Dobrá zpráva pro ty, kteří si rádi přispí. Tak oznamuje na svých sociálních sítích posunutí začátku ranní bohoslužby Vysokoškolské katolické hnutí. Pro někoho důvod k radosti pro jiného důvod ke smutku. Pro pracující lidi to znamená, že letos tradiční roráty možná nestihnou. Právě kvůli nim bylo zvykem, že mše začínala ještě před šestou.

Tradice z do Karla IV byla narušená

„Je to kvůli otevírací době Pražského hradu. Vzhledem k tomu, že jeho areál bude otevřen v 6.00 hodin, tak roráty v katedrále sv. Víta nemohou začít dřív," vysvětlil děkan metropolitní kapituly Ondřej Pávek.

Posunutí času zahájení znamená, že tradice z doby Karla IV. bude letos narušená úředním nařízením. Svatovítská katedrála je přitom pro ranní bohoslužby se zpívanými roráty velmi typickým místem. V Praze zde začínaly vždy jako první.

Dalším místem pro roráty je Týnský chrám 

Každý všední den po dobu adventu se do katedrály na roráty sjíždí Pražané z celé metropole. A ačkoliv to pro ně každoročně znamenalo dřívější vstávání, aby stihli zahájení mše v 5.45 hodin, katedrála sv. Víta byla vždy naplněná lidmi.

Roráty se konají od 28. listopadu do 23. prosince. Typickým místem pro roráty je kromě katedrály sv. Víta také Týnský chrám, ale konají se třeba i v okrajových částech Prahy, jako jsou sídliště na Jižním Městě nebo v Nových Butovicích.

Co jsou to rorátyRoráty jsou liturgicko-hudební formou ranní mariánské adventní mše.
Název je odvozen od vstupního zpěvu (Introitus), který začíná slovy: „Rorate coeli desuper" (Rosu dejte nebesa).
Rorátní forma mše je v kontextu evropské hudební historie jedinečná, žádná jiná národní kultura nic podobného nevytvořila.
Kořeny adventní rorátní mše spadají do doby Karla IV., který zavedl tradici celoročních ranních mariánských votivních mší.
Později k těmto mším začala pro adventní období vznikat zvláštní hudební tradice, praktikovaná především v utrakvistickém prostředí.

Advent  v Praze. Infografika.

Čtěte také: Středočeská města investují do vánoční výzdoby, modernizují ji