Jméno sboru pochází z italského „ti malí" a označuje sbor malých a nadaných studentů, kteří budou v budoucnu vystupovat se sborem Gaudeamus.

Vánoční koncert nesl již potřetí přídomek charitativní. V uplynulých dvou letech putoval finanční obnos k neziskové organizaci Zdravotní klaun, která pomáhá dětem v nemocnicích překonat dlouhou chvíli a přináší na jejich tváře úsměvy již po mnoho let, pomáhá totiž léčit smíchem. Letošní návštěvníci koncertu si mohli vybrat, jestli finanční dar vhodí do kasičky Zdravotního klauna, anebo do kasičky ve tvaru zvonu, a podpoří tak vznik nového zvonu pro kostel sv. Jakuba v Kutné Hoře.

Charitativní kalendář

Jako poděkování za příspěvek byl připraven charitativní kalendář „Pro radost", který v uplynulých měsících vznikal pod rukama kantorů gymnázia. Pomocí výtvarnic a počítačových „fíglů" se kantoři proměnili v postavy ze známých obrazů napříč všemi uměleckými směry.

V kalendáři se setkáme se surrealistickým světem, s obrazem dýmky (nikoli však s dýmkou), s impresionistickými momenty tekoucího světla a plynoucího okamžiku, s krásou zachycenou na neobvyklých místech, s jednotlivostmi tvořícími celek, s realitou i s iluzí, s úsměvy na tvářích i v očích. Oživlé obrazy, jejichž samotná tvorba přinášela mnoho radosti, snad pomohou k mnohým dalším úsměvům.

Křtu kalendáře a vánočního koncertu se zúčastnili milí hosté, kterými byli náměstek hejtmanky Středočeského kraje Martin Kupka a Malvína Krepsová, členka iniciativy pořádající veřejnou sbírku Zvon pro Jakuba. Ti společně kalendáři popřáli mnoho štěstí a úspěchů na jeho cestě za rozdáváním radosti.

Raut spojený s dražbou

Po skončení koncertu se v jídelně konal raut spojený s dražbou jednoho výtisku kalendáře s podpisy jeho protagonistů. Tento výtisk putoval do rukou manželů Tvrdíkových, kteří poskytli laskavý dar ve výši 1250 korun.

Třída C2A navíc vyslala své zástupce na koncert, aby pro charitativní sbírku předali společně nashromážděnou částku 1500 korun. Celkem jen do kasičky Zdravotního klauna putovalo 27 209 korun. Výše částky, kterou přátelé Ortenova gymnázia přispěli na nový svatojakubský zvon, bude teprve zveřejněna.

Finanční dary pomohou k tomu, aby se mezi lidmi šířila radost, ta velmi důležitá přidaná hodnota našich životů, bez které lze přebývat na světě, ale není to ono. A je jedno, jestli bude přicházet prostřednictvím dětského smíchu, anebo zvonivě sestupovat z věže kostela sv. Jakuba směrem k nám všem.

Martina Veberová