Sólových pěveckých partů se ujmou současní či bývalí žáci školy Barbora Drábková a Zdeněk Haas, s nimiž vystoupí také pedagogové školy Barbora Polášková a Roman Vocel. Pod vedením Jiřího Knotteho se představí Symfonický orchestr teplické konzervatoře, Pěvecký sbor Canzonetta teplického gymnázia, Brixiho komorní soubor a Smíšený pěvecký sbor teplické konzervatoře.

Na druhém z koncertů, který se uskuteční ve čtvrtek 15. 12. 2016 v 19.00 hodin v Domě kultury Teplice, zazní před Českou mší vánoční Jana Jakuba Ryby Koncert pro varhany a orchestr F-dur.

Sólového partu se ujme Zdeňka Košnarová, orchestr bude řídit Přemysl Kšica. Dále se představí bývalí žáci teplické konzervatoře Jana Červinková a Vít Šantora spolu s pedagogy Barborou Poláškovou a Romanem Vocelem. Symfonický orchestr teplické konzervatoře, Pěvecký sbor Canzonetta (teplické gymnázium), Brixiho komorní soubor, Krušnohorský pěvecký sbor a Smíšený pěvecký sbor teplické konzervatoře bude vést Jiří Knotte. (red)