Někde, zvláště na menších vesnicích se na zkrášlení návsi podílí místní obyvatelé a děti z mateřské či základní školy. Tam se výzdoba obejde bez okázalostí, lidé si s minimálními náklady vytvoří v obci krásnou atmosféru a rozsvěcení vánočního stromu je pak milé setkání všech obyvatel vesnice. Ve městech jsou pochopitelně náklady na vánoční výzdobu vyšší, ale rovněž se obejde bez zbytečných okázalostí.

V Novém Strašecí vánoční přípravy vyvrcholí v tomto týdnu. Výzdobu organizují pracovníci Městských kulturních a sportovních zařízení. Samotnou přípravu, dopravu stromu, výzdobu a podobně zajišťují pracovníci Technických služeb Nové Strašecí. Strom to na náměstí nemá daleko. Je od občanů města, kteří ho darují za pokácení a odvoz.

Medvídci z burských oříšků

Na výzdobě se podílí i žáci místní základní školy. 
V jednom roce například vytvořili medvídky z burských oříšků. Ruku k dílu přiloží i žáci Středního učiliště Nové Strašecí oboru zahradník. Vloni vyzdobili náměstí girlandami z chvojí na lavičkách a lampách. Často přicházejí náměty od obyvatel a představitelé města je berou na vědomí.

V Novém Strašecí nezdobí jen strom na Komenského náměstí. Jeho součástí je i velký betlém darovaný před lety místním obyvatelem. Letos by k němu měly přibýt živé ovce. Náklady jdou z pokladny města. Kolik to je, prozradil starosta města Karel Filip: „To je různé. Předloni jsme dokupovali vánoční výzdobu asi za sto tisíc korun. Vloni jsme nekupovali nic. Letos zčásti ano. Většinou dokupujeme poničené a opotřebované části."

Peníze na vánoční výzdobu navrhuje vedoucí městských kulturních a sportovních zařízení a schvaluje ji rada města. Strom Novostrašečtí rozsvítí v pátek 25. listopadu ve 14.30 hodin. Připraven je bohatý program. Vystoupí například žáci místní základní a umělecké školy.

Výzdoba ve vlastní režii

Zhruba do pětadvaceti tisíc vychází vánoční výzdoba 
v Jesenici. Částku schválila rada města. „Velkou část prací spojenou s vánoční výzdobou děláme ve své režii. Hradíme pouze pronájem za ozdoby na veřejné osvětlení v ulici Plzeňská a poté plošinu a připojení vánočního stromu na elektřinu. V letošním roce jsme zakoupili nové osvětlení na lampy veřejného osvětlení za třicet čtyři tisíc korun do ulice Žatecká v Jesenici," informoval starosta Jan Polák. S nápadem ozdobit Žateckou ulici přišli místní obyvatelé.

Ozdoby na strom Jeseničtí pořídili v minulých letech a opakovaně je používají. Tentokrát jimi ozdobí borovici na Mírovém náměstí, která tam roste už řadu let. Jiné roky sem dovezli strom stejně určený k pokácení. I letos dostalo město několik nabídek na vánoční strom od občanů.

Byly to stromy v jejich zahradách, které už jim takzvaně „přerostly přes hlavu." „Bohužel jsme tyto nabídky nemohli využít, protože zde byla špatná dostupnost pro velkou techniku. Proto jsme se rozhodli ozdobit vzrostlou borovici přímo na náměstí. Ta ale bude pokácena během rekonstrukce náměstí," řekl starosta Polák.

Zavěšená přání Ježíškovi

Kromě velkého stromu na Mírovém náměstí je připraven další menší ve Vlastivědném muzeu. Na něj si mohou děti pověsit svá přání Ježíškovi. Vánoční strom se v Jesenici rozsvítí v neděli 27. listopadu v 17 hodin. Vystoupí sbor Jesuan a Sluníčko.

V Lužné mají vánoční výzdobu i rozsvěcení stromu vlastně dvojí. V obou částech Lužné I i II ji zajišťuje firma Erimp. Udělá nasvícení vánočního stromu. V Lužné I ozdobí dvanácti metrový smrk, který roste před obecním úřadem.

Do Lužné II se vánoční strom přiváží a rozsvěcuje na dětském hřišti. Obec vyčleňuje na tuto akci zhruba do deseti tisíc korun z rozpočtu. „Částka je každý rok stejná. Před dvěma lety jsme zakoupili nové osvětlení, takže se nyní platí jen plošina a další provozní náklady," informoval starosta Lužné Václav Kejla.

Slavnostní rozsvěcení stromu se uskutečnilo v pátek 25. listopadu v 17 hodin. Je pokaždé spojeno s vánočním jarmarkem, který připravují žáci místní školy ve své škole. Ti také vánočně vyzdobí přístupovou cestu od školy. U stromku předvedou vánoční pásmo.

Adventní dílny pro děti

V neděli 27. listopadu se rozsvěcí stromek v Lužné II nádraží. Spolek Místo pro život tu pořádá hlavně pro děti adventní dílny. Ozdoby v nich vyrobené, děti pověsí na vánoční strom. Rozsvěcení se odehraje za doprovodu kláves. Děti z místní mateřské školy vystoupí s pásmem vánočních písní a básní.

V Kroučové se na vánoční výzdobě podílí celá obec. Lidé si tu ozdobí světly obecní úřad. Letos poprvé ozdobí borovici na návsi. „Tu jsme si před lety za tím účelem vysadili a už nám vyrostla natolik, že si ji můžeme letos prvně ozdobit," uvedla starostka obce Hana Hajná. Stromek zkrášlí společnými silami. Pomáhá každý, kdo chce.

Přírodní ozdoby, které si společně vyrobily, na něj pověsí i děti z místní školky. Další ozdoby přidávají i místní. „Vánoční výzdoba nás moc nestojí. Letos jsme ani nic nového nekupovali. Použijeme koule, máme je už několik let, a také ozdoby, které nám dají místní. Osvětlení máme už několik let," popisovala Hajná.

Vánoční strom Kroučovští rozsvítili v pátek 25. listopadu trochu netradičně. Nejprve budou mít lampionový průvod, pak u stromku zahrají dudáci a nakonec přijde i čert a Mikuláš.

Ozdoby ničí vandalové

V Kounově mají rovněž živý strom na návsi a to smrk, který už celá léta rozsvěcují o advent. Je na něm osvětlení a různé blikající ozdoby. „Ozdoby na stromě necháváme. Jen každý rok něco opravujeme a dokupujeme, protože ozdoby ničí vandalové. Letos zrovna máme něco nového," informoval starosta Antonín Ryska.

Každoroční náklady na vánoční výzdobu se nedají jednoduše vyjádřit. Její nákup před lety vyšel zhruba na sto tisíc korun. Stromek tu budou rozsvěcet v neděli 4. prosince v 17 hodin. Na programu se podílí různé spolky a složky v obci. Vystoupí Berušky a Barušky a děti z mateřské školky. Po rozsvícení stromku pokračuje program v kostele.

V Senomatech je v tuto chvíli strom už nazdobený. S dopravou na Náměstí Karla Buriana s ním také nebyl problém. Stříbrný smrk tam roste už desítky let. Protože je už vysoký, zdobí se z plošiny, kterou si rovněž léta Senomatští objednávají u stejné firmy v Pavlíkově. Právě od plošiny se odvíjí termín zdobení. Letos byl volný v pátek minulého týdne.

Na stromě je osvětlení a ozdoby, které má základní škola. I tady se výzdoba kupuje na několik let. „Myslím, že celkové náklady vycházejí každý rok tak na pět šest tisíc korun, pokud do toho započítám i náklady na plošinu a občerstvení při slavnostním rozsvěcení," vypočítával starosta Tomáš Valer.

Barevný betlém ve zvonici

Do výzdoby se musí započítat také barevný betlém ve zvonici. Ten se každý rok o něco rozšiřuje. Stromek se tady rozzáří už ve středu 23. listopadu v 17 hodin. Vystoupí děti z mateřské i základní školy. Školní děti navíc ve stejný den připravují ve škole jarmark. Připraveno je občerstvení: koláčky, svařené víno, čaj. Zároveň se stromem se otevírá betlém ve zvonici.

V Rudě roste strom před obecním úřadem. Už od středy je rovněž ozdobený hlavně světly. Rozsvěcet se bude ve čtvrtek 24. listopadu v 15 hodin. V sále kulturního domu pokaždé připravují maminky z mateřské školky vánoční jarmark. Přispívají výrobky, nebo pomocí při organizaci a nebo si něco na jarmarku koupí.

Za výtěžek z jarmarku tentokrát plánují pořídit trampolínu do mateřské školy. Rovněž na sále vystoupí děti ze školky s pásmem koled a tanečků. Jako občerstvení napečou moučníky kuchařky ze školky.